Join the larget crypto conference of 2018 in Dubai
You have not selected any currencies to display

Gizlilik

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek maksadıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ihdas edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Şirketimiz KVKK kapsamında kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz kamuya açık olarak tutulan ve Şirket internet sitesinden erişilebilen şirket Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında gösterilen usullerle işlenmekte ve korunmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz  Şirket Saklama ve İmha Politikasında gösterilen süreler boyunca politikada belirtilen idari ve teknik tedbirler alınarak saklanmakta olup bu süreler sonunda imha edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme usullerine ve KVKK 11. maddede sayılan haklarınıza ilişkin daha detaylı bilgi için www.metaversegundem.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

You have not selected any currencies to display